till slutet

tycker ni, det är konstigt att jag skriva fortfarande brev/majl till min död kompis???

25.1.08 00:57

bisher 0 Kommentar(e)     TrackBack-URL